Go to :

© Nathalie Flenghi

Uewerkuerer Kiermes

Kommt op eis kleng Kiermes zu Uewerkuer. D’Kanner, a vläit och dat eent oder anert grousst Kand, ewaart all Dag Amuse- ment a Freed. An natierlech erwaarden Iech och Stänn mat Iessen a Gedrénks, déi scho vun der Mëttegsstonn un op sinn.

 

D’Ouverture ass de 7. Oktober um 19 Auer mat Kiermeskuch a musikalescher Begleedung.

 

Hei drënner och den Text vum Hämmelsmarsch, wann Dir dee bei der Ouverture wëllt matsangen:

‘T as Kiirmesdag an eng Gei jéngt muerges an der Gaass, ‘T jäitzt eng Clarnett an ‘t brommt eng schaddreg Baass, An d’Hämmel gin derbei mat Bänn a Flettschen un, Blénkeg zënne Plettlen an der Rei sin hannendrun,

Sin hannendrun;

An d’Kanner loossen hire Kaffi ston Fir deene schéinen Hämmel nozegon

Wou d’Musek as, déi spillt sou lëschteg d’Gaassen an, Fir bei all grouss Hären an der Stad hir Ronn ze man, Hir Ronn ze man.

 

(1. Stroph vum Hämmelsmarsch – Text: Michel Lentz)