38, avenue Charlotte
L-4530 Differdange
Tél.: +352 58 77 1 - 1900Horaire de l'accueil:
lu-ve 10h00-18h00
sa 14h00-18h00


Horaire de la bibliothèque:
lu 14h00-19h00
ma-sa 10h00-18h00
Cabaret

Al ginn ass näischt fir Feiglinger

Déi eng ginn op déi 50 lass an déi aner op déi 60. 3 Männer an 3 Fraen. Si sinn net al. Si sinn am Gaang, al ze ginn. Awer dat dauert nach. Alles zu senger Zäit.

Elo erfëllen se sech mol nach en alen Dram. Den Dram vun enger WG, enger Wunngemeinschaft.

Text a Musik: Balli Baldauff, Roll Gelhausen, Francis Kirps, Viv Meintz-Maas, Claudine Muno, Serge Tonnar 

Et spillen: Lil Feinen, Rosch Gereke, Marie-Jeanne Jacobs, Lucienne Schleimer, Rom Schleimer, Clod Thommes 

Regie: Clod Thommes

Assistenz: Mireille Gereke, Christiane Thommes

www.feiersteppler.lu