38, avenue Charlotte
L-4530 Differdange
Tél.: +352 58 77 1 - 1900Horaire de l'accueil:
lu-ve 10h00-18h00
sa 14h00-18h00


Horaire de la bibliothèque:
lu 14h00-19h00
ma-sa 10h00-18h00
Cabaret

Plakeg a mat vill Gejäiz
Tri-2-Pattes

Jo, si sinn erëm do, déi dräi vun Tri-2-Pattes! Mä leider dréit och dës Kéier nach net alles ronn bäi hinnen. Mä éierlech, bäi wiem leeft schonn alles riicht ? Dir kennt dat dach och: méi oder manner peinlech Alldagssituatiounen, an deenen een sech ongewollt bloussgestallt spiert an awer muss Faarf bekennen. T’ass fir ze jäizen. Mä: Nobody is perfect!
An deem Sënn invitéieren si all Betraffen op ee lëschtegen an turbulenten Owend. Hei kritt definitiv all Hännes Geleeënheet, fir iwwert sech selwer ze laachen ... An all déi aner dierfen si dobäi freedeg ënnerstëtzen.
Och dëse Comedy-Programm ‚Plakeg a mat vill Gejäiz’ ass ee ganz ofwiesslungsräiche Mix aus flotter Musek a lëschtege Sketcher aus der eegener Fieder... An dat Ganzt och nach fir e gudden Zweck. De Bënëfiss geet nämlech integral un d’Association EBS – Ecole de Brousse au Sénégal Lëtzebuerg.

www.tri2pattes.lu